Logo Priebe Wyroby Hutnicze

WSPÓŁPRACA

Klientami naszej firmy są przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne z branż budowlanych, mieszkaniowych, przemysłowych oraz przedsiebiorstwa produkcyjne.

Asortyment dostarczany przez naszą firmę znajdyje zastosowanie zarówno w budownictwie jaki i w przemyśle.
Firma Priebe w swoje materiały zaopatruje zarówno dużych kontrahentów jak i małe przedsiębiorstwa oraz klientów indywidualnych.
Ważnym elementem działalności naszej firmy jest współpraca z polskimi i zagranicznymi dostawcami.
Umożliwia nam to dystrybucję materiałów najwyższej jakości, o znanym i wiarygodnym pochodzeniu, które posiadają atesty, świadectwa jakości oraz spełniaja normy prawa polskiego i unijnego.

Zapraszamy do współpracy.